Kompletterande bygg

och Drivmedelservice

Vi försöker hela tiden överbrygga de trånga sektorerna i en byggprocess. Erlandsson Bygg har en särskild avdelning med specialiserade yrkesmän för att kunna försörja processen med kompetens. Vi har egen personal för plåtslageri och smide, samt två kompletta hallar där vi prefabricerar väggblock.