Förskolan Snesen

Erlandsson Bygg i Stockholm bygger förskolan Snesen åt SISAB.

Samarbetet med SISAB fortsätter, den här gången bygger vi en förskola med 6 avdelningar samt angränsande markarbeten, byggnaden ska miljöcertifieras. I entreprenaden ingår projektering och funktionsansvar för prefabricerade stomkonstruktioner och ny hiss. Förskolan ligger i Bandhagen och arbetena påbörjas i augusti 2019, byggtiden är ca ett år. Projektet är en utförandeentreprenad till ett värde av ca 43 miljoner.