Erlandsson förstärker och bygger ihop i Mellansverige.

Som ett led i att knyta ihop koncernen och bli starkare som en enhet förstärker nu Erlandsson Bygg i Mellansverige med nya chefer inom ekonomi och administration. Bolaget har verksamhet i Östergötland, Södermanland och Dalarna.

Som Ekonomichef tillsätts Emilia Ergul och som Administrativ chef tillsätts Åsa Lennartsson. Emilia kommer senast från NCC och Åsa från HSB. Samtidigt tar Tord Johansson rollen som arbetschef entreprenad i Dalarna.

– För att bli starkare i framtiden bygger vi nu ihop koncernen och förstärker med två nya chefer. Vi behöver säkerställa att vi arbetar på ett likvärdigt sätt och bygger vår framtida lönsamhet på att ta tillvara på de stordriftsfördelar som finns, säger Jennie Sahlsten, VD och koncernchef.

 

Läs hela pressmeddelandet här.