Arbeten i gång på Råsslaskolan (Norrköping)

På vårt projekt Råsslaskolan i Norrköping har vi börjat gjuta lite smått med en hissgropsbotten och kommer fortsätta nästa vecka med hissgropsväggar och pelarfundament.

Närmast i tiden kommer det knytas mycket armering till fundament och kantbalkar och under augusti kommer de första stora gjutningarna att börja ske.

Totalt kommer arbetena med grund och platta innefatta ca 160 ton järn och ca 1300m3 betong. UE på plats just nu är Markmästarna och Sandbäckens Rör.

På bilderna ser vi Pawel och Ruslan, två duktiga Erlandssonare!