Säkerhet och kvalitet

Säkerhets- och kvalitetsarbetet är viktigt för oss. Vi upprättar alltid kvalitets- och miljöplaner vid entreprenader. Till många ramavtal är vår rutin för serviceuppdrag tillämplig, vid behov kan kvalitets- och miljöplan upprättas. Kontroll och provning dokumenteras.

 

Elsäkerhet

– Elsäkerhet innebär för oss att vi ska utforma och utföra säkra och underhålls- och skötselvänliga elanläggningar. Behörighetsansvaret för elinstallationsarbeten delegeras enligt företagets organisationsplan och delges all personal.

– Elarbeten utförs av yrkesfolk med god erfarenhet av elarbeten och med elsäkerhetsmässigt anpassad, aktuell och verifierad kunskap.

– Behörighetsansvaret för elinstallationsarbeten delegeras enligt företagets organisationsplan och delges all personal.

– Utförda elarbeten kontrolleras och dokumenteras enligt företagets instruktioner under arbetets gång, före och efter spänningssättning.

– Elmaterialen som används ska uppfylla kraven i gällande elmaterial- och EMC-föreskrifter.

– För arbeten som kräver elarbetsansvarig, det vill säga arbeten på en spänningssatt eller i bruk tagen anläggning, ska elarbetsansvarig alltid utses för den tid sådan krävs.

– Allt elarbete ska utföras så att elanläggningen vid överlämnande uppfyller kraven på god elsäkerhetsteknisk praxis.

Kontakta oss:

Söker du en specifik medarbetare?

Medarbetare

Göteborg

Solhusgatan 13
412 76 Göteborg
031-98 37 30

Stockholm

Fagerstagatan 4
163 53 Spånga
08-730 43 37

Stockholm

Västra Banvägen 140
184 50 Åkersberga
08-540 680 25

© 2019 Electroteam Bolagen i Västsverige AB