a7386c08b8cb2595ee943c51a5ed2c7d_w710 h.jpg

Om Electroteam Bolagen

Electroteam Bolagen är en stark elkoncern som ser ljust på framtiden. Vi är cirka 160 anställda i koncernen och i stark expansion. 


Electroteam Bolagen är en koncern bestående av dotterbolagen Electroteam i Västsverige AB, UTK Activ El AB, KD El Service AB, BL El & Design AB, Ostkustens Elektriska AB och Ackevis Miljö El AB. Electroteam Bolagens affärsidé är att tillhandahålla utrustningar, produkter och material samt utföra installationer och kundanpassade lösningar i el-, tele-, data-, industri- och säkerhetsinstallationer samt ge service av ett brett utbud inom dessa områden. Visionen är att utvecklas till att bli ett av de ledande företagen inom vårt geografiska verksamhetsområde som utför el-, tele-, data-, industri- och säkerhetsinstallationer och serviceuppdrag.


Med ständiga förbättringar och helhetssyn på företagets verksamhet är vår ambition att vara ett föredöme på marknader där vi finns. Vi anpassar oss efter våra kunder och marknadens behov, från att utbilda vår personal till att välja rätt material i våra projekt.


För att vi internt ska bli starkare och kunna behålla men även öka vår konkurrenskraft och förtroendet på marknaden krävs det att vi bygger upp långsiktiga kundrelationer. Det gör vi med hög kundservice och genom att införa och tillämpa ett ledningssystem för kvalitet, miljö, arbetsmiljö och elsäkerhet.


Kontakta oss:

Söker du en specifik medarbetare?

Medarbetare

Göteborg

Solhusgatan 13
412 76 Göteborg
031-98 37 30

Stockholm

Fagerstagatan 4
163 53 Spånga
08-730 43 37

Stockholm

Västra Banvägen 140
184 50 Åkersberga
08-540 680 25

© 2019 Electroteam Bolagen i Västsverige AB